Công ty TNHH may mặc Châu hòa với hoạt động hội viên của VCCI chi nhánh Đà Nẵng

Ngày 18/03/2019 tại Hội nghị hội viên Khu vực Miền Trung năm 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng (VCCI), Công ty TNHH May mặc Châu Hòa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp năm 2018. Đây là phần thưởng tinh thần vô cùng to lớn đối với doanh nghiệp để tiếp tục vững bước tiến lên trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuyển dụng

Thư viện hình ảnh