Chi bộ Công ty TNHH May mặc Châu Hoà tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 06/01/2024, Chi bộ Công ty TNHH May mặc Châu Hoà tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú.

     Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Đỗ Nghĩa, Bí thư Chi bộ; các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

     Chi bộ Công ty TNHH May mặc Châu Hoà luôn giữ vững truyền thống và phát huy được vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Chi bộ luôn xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức mạnh, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của Chi bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

     Sau phần nghi thức, bí thư chi bộ lần lượt công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 2 đồng chí đảng viên mới: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê Thị Ngọc Thuỳ. Các đồng chí đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ, nguyện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ vững mạnh, luôn xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Đỗ Nghĩa, Bí thư Chi bộ, đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của 2 đồng chí đảng viên mới, đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; bên cạnh đó chi bộ sẽ tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ các đồng chí đảng viên mới trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Tuyển dụng

Thư viện hình ảnh