Công ty TNHH May Mặc Châu Hòa Tuyển Dụng

Công ty TNHH May Mặc Châu Hòa thông báo tuyển dụng nhân viên làm việc tại thôn Hà Đông, xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam như sau.

Tuyển dụng

Thư viện hình ảnh